ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL ARTICLE

Results of Type IV Tympanoplasty in Cholesteatomatous Chronic Otitis Media
Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Olgularında Tip IV Timpanoplasti Sonuçlarımız
KBB ve BBC Dergisi 17 (1):1-5, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objectives: To assess the anatomic and functional results in patients undergoing type IV tympanoplasty. Material and Methods: A total of 80 ears, subjected to type IV tympanoplasty between January 2000-June 2006 with at least 12 months follow-up period were retrospectively evaluated. Mean preoperative and postoperative air-bone gaps (ABG) and speech reception threshold (SRT) changes were compared. Results: Cholesteatoma residivizm was observed in 4 (4.4%) cases. The mean postoperative follow-up period was 37.4 months. Average preoperative ABG was 40.80 ± 7.91 dB compared with 35.47 ± 5.97 dB postoperatively (p< 0.01). Postoperative SRT was ≤40 dB in 24 (30%) of the ears. Postoperative retraction/adhesion were observed in 31 (38.7%) of the ears. The mean postoperative ABG was 39.84±4.78 dB in the ears with retraction/adhesion while the mean ABG was 32.56 ± 4.82 dB in the ears with better aerated middle ears (p< 0.01). Conclusion: There still is a place for type IV tympanoplasty in modern otology and it should be performed in ears with footplate erosion, the only hearing ear and in the ears with previous unsuccessful ossiculoplasty. Operative techniques preventing the formation of new retractions are recommended if repair is made with type IV tympanoplasty.
ÖZET
Amaç: Tip IV timpanoplasti yapılan kulakların anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek. Yöntem ve Gereçler: Ocak 2000-Haziran 2006 tarihleri arasında tip IV timpanoplasti yapılan ve en az 12 ay takip süresi olan 80 kulağın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm kulaklara açık teknik timpanoplasti uygulandı. Preoperatif hava-kemik aralığı (HKA) ve konuşmayı anlama eşiği (KAE) değerleri postoperatif değerler ile karşılaştırıldı. Bulgular: Kolesteatom residivizmi 4 (%4.4) olguda gözlendi. Ortalama takip süresi 37.4 ay idi. Preoperatif ortalama HKA 40.80 ± 7.91 dB iken postoperatif HKA 35.47 ± 5.97 dB olarak bulundu (p< 0.01). Postoperatif KAE 24 kulakta (%30.0) ≤ 40 dB idi. Retraksiyon/adezyon 31 kulakta (%38.7) gözlendi. Postoperatif dönemde retraksiyon/adezyon gelişen kulaklardaki ortalama HKA 39.84 ± 4.78 dB iken, orta kulak havalanması daha iyi olan kulaklarda 32.56 ± 4.82 dB idi (p< 0.01). Sonuç: Tip IV timpanoplastiler stapes tabanının inceldiği, tek işiten veya başarısız işitme rekonstrüksiyonu uygulamaları yapılmış kulaklarda yapılması gereken ve halen daha günümüz otolojisinde yeri olan bir ameliyattır. Eğer ip IV timpanoplasti yapılacaksa yeniden retraksiyon oluşumunu önlemeye yönelik teknikler uygulamak faydalı olacaktır.