ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Sarcomatoid Carcinoma of Larynx: A Case Report
Larenksin Sarkomatoid Karsinoması: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi, 13 (1): 44-46, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Sarcomatoid carcinomas of the larynx, also called as spindle cell carcinoma, pleomorphic carcinoma, pseudosarcoma or carcinosarcoma, are rare variants of squamous cell carcinoma. Clinically these tumors look like benign laryngeal pathologies, careful examination is important in differential diagnosis. Surgical approach is primary choice in treatment. In this report, a case with glottic sarcomatoid carcinoma that was treated in our clinic was presented and differential diagnosis and treatment alternatives were discussed.
ÖZET
İğsi hücreli karsinom, pleomorfik karsinom, psödosarkom ve karsinosarkom olarak adlandırılan larenksin sarkomatoid karsinomaları, yassı hücreli kanserlerin nadir görülen tipleridir. Klinik görünümlerinin iyi huylu diğer larenks patolojilerine benzemesi, bu tümörlerde dikkatli değerlendirmeyi gerektirir. Tedavide cerrahi yaklasım tercih edilmektedir. Kliniğimizde glottik sarkomatoid karsinoma tanısı alan vaka sunulmus, ayırıcı tanı ve tedavi seçenekleri tartısılmıstır.