ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

SINGLE DOSE TERFENADINE IN ALLERGIC RHINITIS
ALLERJİK RİNİTTE TEK DOZ TERFENADİN KULLANıMı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 197-200
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
This study has been performed in 12 different clinics. The result of the single dose terfenadine use has been assessed in 260 patients with allergic rhinitis. The effects of the terfenadine on the central nervous system were also evaluated. There was no side effect regarding central nervous system. The symptoms of the allergic rhinitis had also revealed quickly.
ÖZET
Bu çalışma eş zamanlı olarak 12 ayrı klinikte uygulanmıştır. 260 allerjik rinitli hastada, günde tek doz terfenadin kullanımının sonuçları sunulmuştur. Ayrıca terfenadinin santral sinir sistemindeki etkileri değerlendirilmiştir, depresyon etkisi göstermediği ve allerjik rinite bağlı semptomlarda süratli düzelme sağladığı izlenmiştir.