ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Sinonasal Papilloma Concurrent with Foreign Body in the Maxillary Sinus After Dental Implant: Case Report
Dental İmplant Sonrası Maksiller Sinüste Yabancı Cisim ve Sinonazal Papillom Birlikteliği
KBB ve BBC Dergisi 23 (1):40-3, 2015
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Paranasal sinus foreign bodies are rare. Sinonasal papillomas are defined as benign epithelial tumors of the sinonasal mucosa. Sinonasal papillomas are uncommon clinical entities, representing only 0.4-4.7% of all sinonasal tumors. A 63-year-old male was admitted our clinic with nasal congestion and postnasal drainage. The patient had underwent dental prosthetic rehabilitation 4 years ago. The computed tomography of paranasal sinuses showed a softtissue lesion in the right maxillary sinus extending into the nasal cavity with expansion of medial wall of maxillary sinus, and a radio-opaque foreign body in the right maxillary sinus. The patient underwent functional endoscopic sinus surgery with removal of two different dental impression materials and soft tissue around the foreign body. Histopathologic examination showed a sinonasal papilloma of maxillary and ethmoid sinuses on the right side. Foreign materials always have the ability to facilitate foreign body reaction, infection and additional morbidity, and they should be removed as soon as possible.
ÖZET
Paranazal sinüs yabancı cisimleri nadir görülür. Sinonazal papillomlar sinonazal mukozanın nadir görülen bir benign epitelyal tümörüdür ve sinonazal tümörlerin %0,4-4,7’sini oluşturur. Burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı şikayetleriyle 63 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu. Hastaya 4 yıl önce dental protez uygulandığı öğrenildi. Bilgisayarlı paranazal sinüs tomografisinde sağ maksiller sinüsü tamamen dolduran, sağ maksiller sinüs medial duvarını ekspanse edip nazal kaviteye uzanan yumuşak doku lezyonu ve sağ maksiller sinüs içerisinde radyoopak yabancı cisim izlendi. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile dental ölçüm maddesi ile uyumlu iki adet yabancı cisim ve onu saran yumuşak doku dışarı alındı. Histopatolojik değerlendirme sağ maksiller ve etmoidal sinüslerin sinonazal papillomu ile uyumlu olarak rapor edildi. Yabancı cisimler enfeksiyon, yabancı cisim reaksiyonu ve ek morbiditeye her zaman neden olabilir, bu sebeple yabancı cisimler mümkün olan en kısa zamanda çıkarılmalıdır.