ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

SPINDLE CELL CARCINOMA OF THE LARYNX
LARENKSİN SPİNDLE HÜCRELİ KARSİNOMASı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3. 1994
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Spindle cell carcinoma of the larynx is an unusual malignancy which is histopathologicialy composed of carcinomatous and sarcomatous appearing areas simultaneously. This lesion usually presents in the larynx as a polypoid mass with infiltrating and metastasizing capabilities. A case of spindle cell carcinoma of the larynx occuring in a 70 year old male is reported. Clinical appearance, pathological features and treatment of spindle cell carcinoma is discussed, with a review of the literature.
ÖZET
Larenksin spindle hücreli karsinoması, karsinomatöz ve sarkomatoz görünümde olanların kombine olarak bulunduğu, nadir görülen bir malignitedir, Lezyon larenkste genellikle infîltrasyon ve metastaz yapma yeteneği olabilen polipoid bir kitle olarak görülür. 70 yaşında bir erkek hastada görülen larenksin spindle hücreli karsinomu sunulmuştur. Olgu nedeniyle literatür taranarak spindle hücreli karsinomların klinik görünümleri, patolojik özellikleri ve tedavileri üzerinde tartışılmıştır.