ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Stevens-Johnson Syndrome
Stevens-Johnson Sendromu
KBB ve BBC Dergisi 18 (2):47-50, 2010
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
We present a case of Stevens-Johnson Syndrome (SJS) and aim to stress its importance in otolaryngologyic practice, as it may cause severe respiratory distress. The patient applied to the otolaryngology outpatient department with complaints of painful skin rashes, redness of eyes, sores in the mouth and dysphagia. He was on penicillin treatment for upper respiratory tract infection for the last five days. We stopped the antibiotic treatment (penicillin) and started high dose steroid (prednisolone) for its anti-edema and anti-inflammatory effects. Patient showed complete and dramatic recovery after proper treatment. SJS may effect upper respiratory tract causing severe respiratory distress and even surgical interference may be needed. Following proper treatment, patients with SJS usually recover completely and unbelievably.
ÖZET
Ciddi respiratuvar distrese neden olduğundan, Kulak Burun Boğaz hastalıklarına ışık tutması açısından Stevens-Johnson Sendromlu (SJS) bir olgu sunduk. Hasta ağrılı deri döküntüsü, gözlerde kızarıklık, boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü şikayetleriyle KBB polikliniğine basvurdu. Hastanın hikayesinde, son 5 gün içinde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle penisilin kullanmı mevcuttu. Hastanın antibiyotik (penisilin) tedavisini sonlandırıp antiödem ve antienflamatuvar etkisi nedeniyle yüksek doz steroid tedavisi (prednizolon) başladık. Hasta verilen tedavi sonrasında dramatik ve tam bir iyileşme gösterdi. SJS cerrahi müdahele bile gerektirebilecek ciddi respiratuvar distres oluşturarak üst solunum yolunu etkileyebilir. SJS’lu hastalar uygun tedavi sonrasında dramatik ve tam bir iyileşme gösterirler.