ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

SUBLUXATION OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT
TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE SUBLÜKSASYON
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4: 96- 98, 1996
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Subluxation is reduction of the condyle by itself and its partial or temporary locking in anterior. Subluxationcan be detected by clinic and radiographic evaluations. Two events are presented which are diagnosed as subluxation in this article.
ÖZET
Sublüksasyon, kondil başının kendi kendine redükte olması ve normal posizyonlarından anteriora kısmen veya geçici larak kilitlenmesidir. Sublüksasyon klinik ve radyografik değerlendirmeler ile tespit edilmektedir. Bu makalede, sııblüksasyon elirlenen iki olgu sunulmaktadır.