ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Surgical Treatment Approaches In Inverted Papilloma
İnverted Papillomada Cerrahi Tedavi Yaklaşımları
KBB ve BBC Dergisi, 12 (2): 59-63, 2004
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Inverted papilloma (IP) is a rare tumor of the nasal cavity and paranasal sinuses. Although IP is a benign tumor, it has a high rate of recurrence. Treatment modalities of IP range from transnasal endoscopic surgical excision to open radical procedures. In this article, postoperative results of 7 inverted papilloma cases operated in our clinic between 2000 and 2003 were evaluated. The major factor determining the surgical approach is the extension of the disease. We recommend that endoscopic surgery can be preferred in limited tumors and also used together with extranasal procedures in extensive tumors.
ÖZET
İnverted papilloma (İP) burun ve paranazal sinüsün nadir görülen tümörlerindendir. Benign olmasına rağmen rekürrens oranı yüksektir. İP’da cerrahi tedavi yaklasımları transnazal endoskopik cerrahi eksizyondan, açık radikal cerrahi prosedürlere kadar değismektedir. Bu çalısmada kliniğimizde 2000-2003 yılları arasında cerrahi tedavi uygulanan 7 İP olgusunun sonuçları değerlendirilmistir. Cerrahi yaklasımın seklini belirleyen ana faktör hastalığın yaygınlığıdır. İP’un bilinen yaygın tedavisi ekstranasal cerrahi olsa da, endoskopik cerrahinin sınırlı yerlesim gösteren tümörlerde tercih edilebilir ve yaygın tümörlerde de gerektiğinde ekstranasal prosedürlerle birlikte kullanılabileceğini vurgulamak isteriz.