ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

SURGICAL TREATMENT OF PERIPHERAL FACIAL NERVE PALSIES : OUR 25 YEARS\' EXPERIENCE
PERİFERİK FASİAL SİNİR PARALİZİLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ : 25 YıLLıK DENEYİMİMİZ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 207-213
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
This article presents our 25 years experience on the surgical treatment of 144 peripheral facial palsies due to various etiological factors. Our conception about the operation criteria, type, location and timing of surgery, which still are forming a point of controversy are discussed in view of the literature.
ÖZET
Bıı çalışmada; çeşitli etyolojik nedenlere bağlı olarak gelişen ve cerrahi yöntemle tedavi edilen 144 periferik fasial paralizi olgusu üzerindeki 25 yıllık deneyimlerimiz sunulmuştur. Periferik fasial paralizi ile ilgili olarak uzun zamandan beri çelişki konusu olan; operasyon endikasyon kriterleri, uygulanacak cerrahi girişimin tipi, yeri ve uygulama zamanı konusundaki deneyimlerimize bağlı görüşlerimiz literatür verilerinin, ışığında tartışılmıştır.