ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

T LYMPHOCYTE SUBPOPULATION ALTERATIONS IN HEAD AND
BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA T LENFOSİT ALT GRUP DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3):192 -198
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In is known that neoplastic diseases affect the immunity in cancer patients, at the same time tumor growth is associated with immun defıciency. Immune suppression in head and neck cancer patients is more serios and frequent than the other body region cancers even if it is early stages. In this study, T4(CD4), T8(CD8), T11 (CD2) rates which are subpopulaions of T lymphocyte and CD4/Cd8 ratio which is a marker of immun defi ciency are evaluated. These parameters were compared with tumor stage and histopathological grade pre and post operatively. In study group CD4/CD8 ratio was significantly higher than control groups and meaningful decrease was detected after the treatment. When CD4/CD8 ratio was compared with tumor stage, a proportional increment was seen. High pre treatment CD4/CO8 ratio in study group was interpreted an effort of restoring immun suppression which is seen in head and neck cancer patients.
ÖZET
Neoplasti hastalıkların immüniteyi etkiledikleri bilinmektedir; aynı zamanda tümör gelişiminde immün yetmezlikle birlikte olmaktadır. Baş boyun, kanserlerinde erken evrelerde bile oluşabilen immün süprese durum, vücudun diğer bölge kanserlerine göre daha ciddi olmakta ve daha sık görülmektedir, tedavi öncesi ve tedavi sonrası T lenfosit alt gruplarından t4(CD4), T8(CD8), TII(CD2) düzelerine ve immün eksikliğin bir göstergesi olan CD4/CD8 oranına bakıldı. Tedavi öncesi kıyaslama ile birlikte tümör evresi ve histopatalojik grade ilişkileri araştırıldı. CD4/CD8 oranı çalışma grubun da, kontrol grubundan anlamlı bir şekilde yüksekti (p 0.05), ayrıca tedavi sonrasında anlamlı bir düşüş saptandı (p<0.05). Evreye göre kıyaslandığında CD4/CD8 oranı evre ile paralel artmaktaydı (p<0.05). CD4/CD8 oranının çalışma grubunda tedavi öncesi yüksek bulunmasını baş boyun tümörlerinde olduğu bilinen immün süpresyonu düzeltmeye yönelik bir çaba olduğunu düşündürmüştür.