ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THE DETECTING OF NASOPHARYNX CANCER USING ENDOSCOPIC NASOPHARYNGOSCOPY
ENDOSKOPİK NAZOFARENGOSKOPİ İLE NAZOFARENKS KANSERİ ARAŞTIRILMASI
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5: 30-33, 1997
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Nasopharynx (NP) is anatomically difficult to examine adequately. This procedure can be performed quickly and easily with a fiberoptic endoscope on the patients suspected with nasopharynx (NPC). It gives an exellent view o/NP and it is possible to obtain biopsies from NP under local anaesthesia. We have performed fibreoptic nasopharyngoscopy using rigid endoscope to examine 31 patients with nasopharyngeal mass and clinically suspected NPC. Their average ages were 48.2. Eighteen of 31 patients (% 58) had serous otitis media, 7 (% 22.5) had neck maas and 5 (% 16.1) had nasal obstructions. Using endoscope and small ethmoit forseps, blind biopsies were obtained from II patients and from obvious lesions of 20 patients under topical anaestesia. We have not encountered any complication with this procedure. Eight of 30 patients (% 29) were diagnosed NPC, 4 (% 12.9) were normal, 17 (% 54.8) lymphoid hyperplasia and l (% 3.2) was pseudocystic lesion. The patients with NPC were treated by radiation in an oncology center. Our experience showed that the fiberoptic endoscopic nasopharyngoscopy is a valuable instrume nt for examination of the NP and obtaining biopsies. Therfore, it can play more important role in detecting early NPC and other lesions.
ÖZET
Nazofarenksin (NF) incelenmesi anatomik yapısından dolayı oldukça güçtür. Ancak NF incelenmesi, fiberoptik endoskopilar ile kitle veya kanserden şüphelenilen olgularda topikal anestezi altında kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca inceleme esnasında bir forseps yardımıyla nazofarenksden tanı için yeterli biyopsi almak da mümkündür. Bu çalışma, klinik olarak nazofarenks kanserinden (NFK) şüphelenilen veya rijid endoskop ile NF\'de kitle saptanan ve ortalama yaşları 48.2 olan 31 olguda yapıldı. Olgulardan 18\'sinde (%58) seröz otit, 7\'sinde (% 22.57 boyunda kitle ve 5\'inde (% 16.1) burun tıkanıklığı vardı. Endoskop ile topikal anestezi altında görüntülenerek 204si kitleden ve 11\'i kör NF biyopsini alındı. Endoskopik inceleme ve biyopsi almaya bağlı bir komplikasyon olmadı. Histopatolojik incelemede 9 (%29) olguda NFK, 17 (% 54.8) olguda lenfoid hiperplazi, 4 (% 12.9) olguda normal doku ve l (% 3.2) olguda ise pseudokist saptandı. Kanser saptanan olgular onkoloji merkezine gönderildi. NF\'in kanser ve diğer kitlelerinin incelenmesinde endoskopik incelemenin kolay uygulanan, topikal anestezi altıda biyopsi almaya izin veren erken bir tanı yöntemi olabileceği sonucuna varıldı.