ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


DEFAULT

THE EFFECT OF OCCULT LYMPH NODE METASTASES ON PROGNOSIS OF SQUAMOUS HEAD AND NECK CANCERS
BAŞ BOYUN SKUAMOZ KANSERLERİNDE OKKÜLT LENF NODU METASTAZININ PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 82 -84, 1996
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In most of the ENT departments, 15-20 9 risk of occult metastases of squamous cell carcinomas originating from upper aerodigestive tract is accepted as an enough reason for elective neck dissection. Except for the early glottic and lip cancers, most of the head and neck cancers, requires neck surgery, This study investigated the 3 -year survival rates among 80 patients who had epidermoid carcinoma of head and neck with or without occult metastases. It has been found that the 3 - year survival rates of the patients with occult metastases is statistically significantly lower (p< 0.05).
ÖZET
Üst solunum ve sindirim sistemi skuamoz hücreli kanserlerinde (SHK) % 15- 20 lik okkült metastaz riski pekçok klinikte elektif boyun diseksiyonu için yeterli kabul edilmektedir. Bu nedenle erken glottik ve dudak kanserleri dışındaki çoğu baş boyun kanserleri için boyuna cerrahi tedavi gereksinimi vardır. Bu çalışmada klinik olarak boyunda palpable lenfadenopatisi olmayan 80 baş boyun epidermoid kanserli hastanın, okkült metastaz saptanan ve saptanmayanlar arasındaki 3 yıllık sörvi farkı araştırılmıştır. Okkült metastaz saptanan hastaların 3 yıllık sörvi farkı araştırılmıştır. Okkült metastaz saptanan hastaların 3 yıllık yaşam süreleri metastaz saptanmayanlara oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05).