ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THE EFFECTS OF DIFFERENT ELECTROD POSITIONS IN NORMAL SUBJECTS TO THE RESULTS OF ENoG and NET TESTS.
NORMAL DENEKLERDE FARKLı ELEKTROT POZİSYONLARıNıN ENoG ve NET TESTİ SONUÇLARıNA ETKİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 201-206
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The determination of the prognosis of peripheral facial palsy in early stage the most reliable results have been taken from electrodiagnostic tests. However, disagreement in the standard applying techniques of the these tests have been continued. In the present study NET which was cheap and readly applicable technique and ENoG which was in objective and reliable test were used. To determined the standard electrod position these tests were performed in thirty healthy subjects.
ÖZET
Periferik fasiyal paralizilerin prognozlarının erken dönemlerde belirlenmesinde en güvenilir sonuçlar elektrodiyagnostik testlerle elde edilmektedir. Ancak bu testlerin standart uygulama teknikleri konusunda tartışmalar hala devam etmektedir. Çalışmamızda, kolay uygulanabilir ve ucuz bir test olan NET ile objektif ve güvenilir olan ENoG testlerini değerlendirmeye aldık. Standart elektrod pozisyonlarını tayin etmek için 30 sağlıklı kişide testler uygulandı.