ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THE IMPORTANCE OF PARANASAL SINUS HEMATOMAS IN THE INFECTIONS FOLLOWING MAXILLOFACIAL TRAUMA.
KAFA TRAVMALARı SONRASI GELIŞEN PARANAZAL SINÜS HEMATOMLARININ ENFEKSIYON OLUŞUMUNDAKI ÖNEMI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 29-31, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
There are very few reports on the subject of secondary infection of posttraumatic paranasal sinus hematoma. 20 patients of maxillofacial trauma in the intensive care unit who have no clues of urinary and respiratory system infection but have high fever, underwent paranasal sinus computerized tomography and fever follow up. Intranasal antrostomy from the inferior meatus is applied to the patients who have paranasal sinus hematoma in the paranasal sinus tomograms. Bacteriologic investigation and antibiograms were obtained from each clinical specimen. Antibiotic treatment was given according to antibiogram results and the date which fever is get under control was noted for each subject. In our study, all clinical specimens showed bacteriological production. In 9 of the specimens (45 %) resistant bacteries to many antibiotics such as Pseudomonas spp. and Enterobacter spp.) were produced. As a result of this study we think that practiciens must always consider that hemorrhages into the paranasal sinuses (especially the maxillary sinus) as a result of maxillofacial fractures may create a very convenient environment for pathological microorganisms thus for paranasal sinus infections.
ÖZET
Maksillofasial fraktürlerin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan paranazal sinüs hematomu ve buna sekonder bir enfeksiyonun gelişebileceği hakkındaki çalışmalar yetersizdir. Maksillofasial travma sonrası yoğun bakımda yatırılarak takip ve tedavi edilen ve takiplerinde yüksek ateşi olan, üriner ve solunum sistemi enfeksiyon bulguları olmayan 20 hastaya paranazal BT(bilgisayarlı tomografi) çekilmiş ve ateş takibi yapılmıştır. Çekilen BT’lerinde paranazal sinüs hematomu olan hastalara inferior meatus yoluyla intranazal antrostomi yapılarak elde edilen klinik örnekten kültür yapılmıştır. Daha sonra antibiyogram sonuçlarına uygun antibiyotik seçilip tedaviye eklenmiş ve ateşin kontrol altına alındığı gün her hasta için ayrı ayrı belirlenmiştir. Çalışmamızda alınan kültürlerin hepsinde üreme olmuş ve özellikle 9 olguda (%45) Pseudomonas spp. ve Enterobacter spp. gibi birçok antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalar saptanmıştır. Kafa travmaları sonucu gelişen maksillofasial fraktürlerde, paranazal sinüsler içine olabilecek kanamaların, özellikle maksiller sinüs hematomlarının, travmalar sonrası gelişebilecek enfeksiyonlarda bakteriler için çok elverişli bir ortam olabileceği her zaman için düşünülmelidir.