ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THE PROGNOSTIC AFFECTS OF THE CLINIC / HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS AND P53 EXPRESSION IN CARCINOMAS OF PAROTID GLAND
PAROTİS KANSERLERİNDE P53 EKSPRESYONU; KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ VE PROGNOZA ETKİLERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahini Dergisi, 4 : 3- 247 - 253
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
To investigate the prognostic affects of histopathologic and clinical criteria, as well as p53 expression, on locoregional recurrences and distant metastasis, a study in a group of patients (n-52) hat was operated with diagnosis of carcinoma of parotid gland, between the years 1968 and 1996, in Hacettepe University Medical School Otorhinolaryngology Department., is present. P53 expression \\vas detected in 44.2% of the patients and found to be a positive prognostic factor. It was also concluded that, in order to investigate the prognostic significance of p53 expression in different histological subgroups of patients, studies with higher numbers of cases must be planned.
ÖZET
Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na 1968 - 1996 tarihleri arasında başvurarak parotis karsinomu tanısıyla ameliyat olmuş 52 hasta incelenmiştir. Hastalara ait histopatolojik materyallerde immünhistokimyasal yöntem ile p53 tümör supressör geni malfonksiyonu araştırılmıştır. Parotis karsinomlannda prognoz üzerinde etkili olabilecek histopatolojik ve klinik kriterler ile p53 pozitifliği ele alınarak, lokal rekürrens ve uzak metastaz üzerine etkileri ortaya konulmuştur. p53 pozitifliği %44.2 gibi yüksek bir oranda olmuştur. İleri evre ve agresif seyirli tümörlerde daha düşük oranda p53 pozitifliği saptanmıştır. p53 pozitifliği iyi prognoz göstergesi olarak bulunmuştur. Ancak, parotis kanserlerinin değişik prognoza sahip alt gruplarında farklı oranlarda p53 pozitifliği saptanması nedeniyle, p53 overekspresyonunun prognoz üzerine etkilerinin ortaya konulmasında tümör tek tek ele alındığı, daha geniş serili çalışmaların yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.