ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

THE USE OF PLATYSMA MUSCULOCUTANEOUS FLAP IN ORAL CAVITY TUMOURS
ORAL KAVİTE TÜMÖRLÜ HASTALARDA PLATİSMA MYOKUTAN FLEP UYGULANMASı
Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998; 6(2): 86-88
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Nineteen patients were treated for intraoral epidermoid carcinoma and one parotis mixt tumor with a single stage reconstructive technique employing a myocutaneoııs flap based upon teh platysma muscle, This flap carries on its distal tip a portion of isolated cervical skin to be used for intraoral replacement of the resected tissue. The superior vascular pedicle, teh submental branch of teh facial artery was used. The platysma skin flap will survive if the blood supply from at least one region is preserved. in addition, it may be benefîcial to incinde the external jugular and/or the communicating veins in the flap. Only four minor complications were seen and healed spontaneously. The flap has proved to be highly reliable and has significant benefit so over many other techniques commonly employed for head and neck reconstruction.
ÖZET
Ondokuz intraoral epidermoid karsinomlu ve bir oral kavite uzanımlı parotis mikst tümörü platisma myokütan flebi ile tek seanslı rekonstrüksiyon tekniği ile opere edildiler. Bu flepin distal bölümünde rezeke edilen intraoral dokunun yerine konulacak bir izole cilt adası bulunur. Fasial arterin submental dalı flepin sııperior uasküler pedikülünü oluşturur. Platisma cilt flepi en az bir bölgeden kanlandığında sağlam kalır. Buna ilaveten, external juguler ve/veya flepin kommünikan venlerinden biri de kullanılırsa flepin yaşama şansı artar. Kendiliğinden iyileşen dört minör komplikasyon ile karşılaşıldı. Bu flepin güvenirliği oldukça yüksektir ve baş-boyun rekonstrüksiyonunda uygulanmakta olan diğer tekniklere belirli üstünlükleri vardır.