ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THORNELL TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF BILATERAL CORD VOCAL PARALYSIS: OUR 15 YEARS EXPERIENCE
KORD VOKAL BİLATERAL PARALİZİLERİNİN THORNELL TEKNİĞİ İLE CERRAHİ TEDAVİSİ: 15 YıLLıK DENEYİMİMİZ
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 38-42, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Surgical treatment of bilateral abductor paralysis of vocal cords is still a question for debate . Its aim is –rather paradoxically-to restore an adequate respiratory space and to respect phonatory function. In this study, we report our experience with the Thornell’s approach for 44 cases of bilateral vocal cord paralysis. 43 of 44 patients were decannulated succesfully. Breathing and voice quality were acceptable in all patients except one. Contralateral arytenoidectomy was necessary in that patient 3 months later. There were no complications such as hemorrhage, web formation, granulation tissue, aspiration. We suggested that this method which has been proved to cause minimal trauma, was simple to carry out and had produced excellent results. Although the development of new techniques for treating this problem should continue, classic techniques remain valid
ÖZET
Bilateral abdüktör kord vokal paralizisinin cerrahi tedavisinde amaç;yeterli solunum yolunu sağlarken,konuşma fonksiyonunu da korumaktir. Bu çalışmaya bilateral abdüktör kord vokal paralizisi olan ve Thornell operasyonu uygulanan 44 hasta dahil edildi.43 hasta başarılı şekilde dekanüle edildi ve bu 43 hastada yeterli düzeyde solunum ve fonasyon sağlandığı görüldü.Ancak solunumu yeterli olmadiği için dekanüle edilemeyen 1 hastaya 3 ay sonra kontralateral aritenoidektomi yapıldı.Hastaların hiç birinde kanama,web oluşumu,granülasyon dokusu gelişimi,aspirasyon gibi komplikasyonlarla karşilaşilmadi. Biz tecrübelerimize dayanarak minimal travma yaratmasi, kolay ve basit şekilde uygulanabilir olması ve başarılı sonuçlarından dolayı Thornell operasyonunu öneriyoruz. Günümüzde kord vokal paralizilerinin tedavisine yönelik yeni teknikler gelişmesine rağmen klasik teknikler de hala geçerliliğini korumaktadır.