ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THREE - DIMENSIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN MAXILLOFACIAL TRAUMA
MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLı TOMOGRAFİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerralıisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, 1994
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The conventional X-rays, axial CT and 3-D CTs of 5 patients with maxillofacial trauma are compared with the surgical findings. Axial and 3-D CTs were more helpful than the conventional X-rays due to superposition of bone and soft. tissues, in addition 3-D CT imaging has the advantage of showing the spatial relations of the bones to the surgeon. Combining 3-D CT and conventional images will provide key information to the surgeon in preoperative period.
ÖZET
Maksillofasyal travmalı beş hasta üzerinde konvansiyonel grafi, aksiyal ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografiler ameliyat sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Kemik ve yumuşak dokuların süperpoze olması nedeniyle konvansiyonel grafiler ile iyi görüntü elde edilemezken aksiyal ve 3-B BT ile daha iyi görüntüler sağlanmıştır. Ayrıca 3-B BT görüntüleri cerraha kemiklerin boşluktaki konumunu daha iyi gösterdiği için avantajlıdır. Maksillofasyal travma ve travma vakalarında konvansiyonel tekniklerle 3-B BT görüntülemenin kombine edilmesi preoperatif dönemde cerrahı daha iyi yönlendirecektir.