ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


DEFAULT

THYMIDINE LABELING INDEX IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LARYNX
LARENKS YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMUNDA TİMİDİN İŞARETLEME İNDEKSİ
K.B.B. ve Ba§ Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 ; 2-168-172
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The principle of the Thymidine Labeling Index (TLI) is based on counting the radioactive thymidine labeled tumor cells, breeded on tissue culture by method of otoradiography. In this study, TLI values of normal Kells (n-9) and tumor cells (n=22) of 22 operated cases with laıyngeal carcinoma at different stages were detemind and the relationship between the TLI values and pathological grade, TNM staging and tumor location, and prognostic importance of this relation were exanüned.
ÖZET
Timidin Labeling İndeksi (TLİ) doku kültüründe üretilen tümör hücrelerinin otoradyografi yöntemiyle radyoaktif timidin ile işaretlenerek sayılması esasına dayanır. Bu çalışmada, KBB kliniğimizde larenks karsinomu nedeniyle ameliyat edilen, değişik evrelerdeki 22 olgunun tümör (n-22) ve normal kerelerinin (n-9) TLİ değerleri saptandı. Tüm hastalarda TLİ değerinin patolojik grade, TNM sınıflaması ve tümör lokalizasyonu ile olan ilişkisi ve bu ilişkinin prognostik önemi araştırıldı.