ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Thyroglossal Duct Cyst and Synchronized Papillary Carcinoma in Thyroid Gland: A Case Report
Tiroglossal Duktus Kisti ve Tiroid Bezinde Senkronize Papiller Karsinom: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 21 (3):108-12, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Existence of synchronous papillary carcinoma in thyroglossal duct cyst and thyroid gland is rare. Synchronous papillary carcinoma may be thought of as a multifocal tumor or metastasis of thyroid carcinoma to the thyroglossal duct cyst. Total thyroidectomy performed with Sistrunk's operation due to the possibility of intrathyroidal carcinoma or local invasion, is an effective treatment for thyroglossal duct cyst carcinoma. In the presence of lymph node metastasis to the neck, selective neck dissection should be added to the operation. In this article, a 38-year-old woman with synchronous papillary carcinoma in thyroglossal duct cyst and thyroid gland that metastasized to the neck was presented. Total thyroidectomy and selective neck dissection accompanied by frozen section procedure was performed as treatment, as the pathologic examination of the previous Sistrunk procedure specimen was reported as papillary carcinoma.
ÖZET
Tiroglossal duktus kistinde ve tiroid bezinde senkronize papiller karsinom gelişimi nadir izlenmektedir. Senkronize gelişen papiller karsinom, multifokal tümör olarak açıklanabileceği gibi tiroid karsinomunun tiroglossal duktus kistine metastazı olarak da düşünülmektedir. Sistrunk operasyonu ile birlikte yapılan total tiroidektomi, tiroglossal duktus kisti karsinomlarında, intratiroidal karsinom veya lokal invazyon nedeniyle etkin tedavi yöntemidir. Boyuna lenf nodu metastazı varlığında ise selektif boyun diseksiyonu operasyona eklenmelidir. Bu yazıda, boyun orta hatta şişlik nedeniyle Kulak Burun Boğaz uzmanına başvuran ve tiroglossal duktus kisti tanısıyla Sistrunk operasyonu yapılan 38 yaşında bayan hasta sunulmuştur. Hastanın patoloji sonucu papiller karsinom olarak rapor edilmesi üzerine kliniğimizde frozen kesit incelemesi eşliğinde total tiroidektomi ile birlikte selektif boyun diseksiyonu operasyonu yapılmıştır.