ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Thyroid Cartilage Asymmetry: A Case Report
Tiroid Kıkırdak Asimetrisi: Bir Vaka Takdimi
KBB ve BBC Dergisi, 12 (3): 136-138, 2004
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Thyroid cartilage is the major cartilage constituting the laryngeal skeleton. The congenital or acquired anatomic variations of the thyroid cartilage may affect the visualization of the endolaryngeal structures and may mimic an endolaryngeal mass. In our case, it was showed that the thyroid cartilage asymmetry might result fullness of the false vocal fold. This entity should be kept in mind in the differential diagnosis of the laryngeal masses.
ÖZET
Tiroid kıkırdak larenksin iskelet yapısını olusturan ana kıkırdaktır. Tiroid kıkırdaktaki konjenital ve edinilmis (travma sonrası) anatomik varyasyonlar endolarengeal olusumların görünümünü de etkileyip, endolarengeal bir dolgunluk ya da kitle izlenimi verebilir. Sunduğumuz bu vakada tiroid kıkırdak asimetrisinin ventriküler banda dolgunluğa neden olabileceği gösterildi. Larenks kitlelerine yaklasımda ayırıcı tanıda bu durumun akılda tutulması gereklidir.