ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Tumour to Tumour Metastasis: Renal Cell Carcinoma Metastasis to a Carotid Body Tumour
Tümör İçine Tümör Metastazı: Renal Hücreli Karsinomun Karotid Body Tümörü İçine Metastazı
KBB ve BBC Dergisi 21 (3):118-21, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Renal cell carcinoma (RCC) accounts for 3% of all malignancies and can metastasize to any location in the body, and its propensity to metastasize to unusual sites has been well documented. It is the third most frequent neoplasm to metastasize to the head and neck region preceded only by breast and lung cancer. Some authors have reported metastasis of RCC to the parotid glands, nose and paranasal sinus, tongue, larynx, thyroid and tonsilla palatina.We present the first description of tumour to tumour metastasis by renal cell carcinoma into the carotid body tumour.
ÖZET
Renal hücreli karsinom (RCC) tüm malignitelerin %3’ünü oluşturur ve vücudun herhangi bir yerine metastaz yapabilir. Bu tümörün pek sık olmayan bölegelere yaptığı metastazlar bildirilmiştir. RCC meme ve akciğerden sonra baş ve boyuna 3. sıklıkta metastaz yapan kanserdir. Bazı otörler RCC’nin parotis, burun ve paranazal sinüsler, dil, larenks, tiroid ve tonsillere metastazını bildirmişlerdir. Biz de literatürde ilk defa bildirilen karotis cisim tümörü içine metastazı olan renal hücreli karsinomun yaptığı tümör içine tümör metastazını sunuyoruz.