ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

ULTRASTRUCTUREL CHANGES IN THE NASAL CAVITY IN OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA NAZAL BÖLGEDEKİ ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3): 199 -204
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Aıms: Otitis media with effusion is a frequent cause of hearing loss in the pediatric population ant it effects the entire upper respiratory tract in this study we showed inflammatory changes of the nasal mucosa by electron microscop in children with otitis media with effusion. Materials and Methods: Biopsy specimens of the nasal mucosa from the middle turbinates of 15 children with otitis media with effusion were examined by electron microscopy and the results were compared with those from 10 healthy children. Fındıngs: Compared to the healthy subjects electron microscopic examinations of biopsy specimens showed degeneration of epitelium, reduction in the number of ciliated cells, widening of intercellular space and beginning of secretory function in the ciliated cells. Results: Inflammatory changes of the nasal cavity in patients with otitis media with effusion showed that these changes are not only limited to nasal cavity in patients with otitis media with effusion showed that these changes are not only limited to the middleear but also spreads to the entire upper respiratory tract.
ÖZET
Amaç:Bu çalışma, çocukluk çağında en sık işitme kaybı nedenleri arasında bulunan effüzyonlu otitis mediada görülen enflamasyonun üst solunum yolu epitelinde yaygın olduğu düşünülerek, bu vakaların burun mukozalarındaki enflamatuvar değişikliklerin ultrastrüktürel düzeyde gösterilmesi için planlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 15 effüzyonlu otitis medialı ve 10 normal çocuğun orta konkalarından alınan biyopsiler elektron mikroskop ile incelendi. Bulgular: Hasta grubunda, kontrol grubundaki çocukların bulguları ile karşılaştırıldığında, yüzey epitelyuminde ileri derecede dejenerasyon, silyalı ve mikrovilluslu hücre sayısında azalma, hücreler arası mesafede genişleme ve silyalı hücrelerin sekretuvar fonksiyon kazandıkları saptandı. Sonuç: Effüzyonlu otitis medialı hastaların nazal kavitelerinde demonstre edilen enflamatuvar değişiklikler, enflamasyonun orta kulağa kısıtlı kalmadığını, burun mukozasında da yaygın olduğunu ortaya koymaktadır.