ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


REVIEW ARTICLES

VOICE AND SPEECH
SES VE KONUŞMA
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1): 71 - 78
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The production of voice and speech is a complex process of the human being, where central neural regulatory mechanisms, pulmonary, laryngeal, resonatory and articulating functions are involved. This article reviews the fundamentals of voice and speech production with particular attention to laryngeal anatomy and vibratory mechanics.
ÖZET
Ses ve konuşmanın oluşumu, insanda santral nöral düzenleyici mekanizmaların, pulmoner ve larengeal fonksiyonların, rezonans ve artikülasyon işlevlerinin bir arada gerçekleştiği komplike bir fonksiyondur. Bu makalede larengeal anatomi ve vibrasyon mekaniğine ağırlık verilerek ses ve konuşma oluşumu mekanizmaları gözden geçirilmiştir.