ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Aural and Nasal Myiasis
Kulak ve Burun Miyazisi
Received Date : 06 Oct 2023
Accepted Date : 22 Nov 2023
Available Online : 07 Dec 2023
Doi: 10.24179/kbbbbc.2023-99793 - Makale Dili: EN
Journal of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. 2024;32(1):45-50
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Myiasis is a parasitic infestation by fly larvae. It is usually associated with poor hygienic conditions. Most of the literature consists of individual case reports or short case series. In this study, we report eight cases of myiasis who present aural or nasal symptoms. Material and Methods: It’s a retrospective study included 8 patients with ear, nose and throat myiasis diagnosed over a 9-year period, from 2013 to 2022. Results: The study included 6 male and 2 female patients, aged from 9 to 84 years. Two patients were bedridden. There were 6 cases of aural myiasis and 2 of nasal myiasis. All of the patients with aural myiasis had a history of chronic otitis media. A patient with nasal myiasis had a nasogastric tube as a predisposing factor. In the other case of nasal myiasis, there was no comorbid disease, there was a history of ocular myiasis. For the treatment of myiasis infection, all maggots were cleaned one by one with a microscope or endoscope. No reinfection was observed in patients followed up for 1 month. Conclusion: Otorhinolaryngologic myiasis is very rare and mostly seen as ear infection. Especially for aural myiasis, suppurative otitis can be a predisposing factor. Diagnosis is often easy. Myiasis should be kept as one of the possible diagnoses in patients with otitis media and in patients with long-term nasal tubes. Treatment of this parasitic infection is resection of maggots.
ÖZET
Amaç: Miyaz, sinek larvaları tarafından oluşturulan parazitik bir enfeksiyondur. Genellikle kötü hijyenik koşullarla ve zayıflamış bağışıklıkla ilişkilidir. Literatürün çoğu bireysel vaka raporlarından veya kısa vaka serilerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, kulak veya burun semptomları gösteren 8 miyazis olgusu sunulmuştur. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma, 2013 yılından 2022 yılına kadar 9 yıllık süre içinde tanı, tedavi ve takibi yapılan, birbirinden farklı semptomlarla başvuran 6 kulak ve 2 burun miyazis hastasını içermektedir. Bulgular: Çalışmaya yaşları 9 ile 84 arasında değişen 6 erkek ve 2 kadın hasta dâhil edilmiştir. İki hasta yatağa bağımlı bakım hastasıydı. Kulak miyazisli hastaların hepsinde kronik otitis media öyküsü vardı. En sık görülen semptom kanlı kulak akıntısıydı. Ağrı ve kaşıntı eşlik eden diğer semptomlardı. Burun miyazisli bir hastada predispozan faktör olarak nazogastrik tüp vardı. Diğer burun miyazis olgusunda eşlik eden bir hastalık yoktu, geçirilmiş oküler miyazis öyküsü vardı. Miyazis enfeksiyonunun tedavisi için tüm lavralar mikroskop veya endoskop ile tek tek temizlenmiştir. Bir ay boyunca takip edilen hastalarda yeniden enfeksiyon gözlenmemiştir. Sonuç: Kulak burun boğaz miyazisi çok nadirdir ve çoğunlukla kulak enfeksiyonu şeklinde görülür. Özellikle kulak miyazisi için süpüratif otit predispozan bir faktör olabilir. Teşhis genellikle kolaydır. Miyazis, orta kulak iltihabı olan hastalarda ve uzun süreli nazogastrik tüpü olan hastalarda olası tanılardan biri olarak tutulmalıdır. Bu parazit enfeksiyonunun tedavisi lavraların rezeksiyonudur.
KAYNAKLAR
 1. Girardi FM, Scrofernecker ML. Myiasis in patients with head and neck cancer: Seldom described but commonly seen. Ear Nose Throat J. 2017;96(7):E19-E22. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Batista CEM, Cantanhede ALC, Fonseca de Sena J, Barreto SBL, Galvão-Moreira LV, Eduardo Batista J. Nasosinusal myiasis in elderly patient with mucocutaneous leishmaniosis. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2019;120(2):164-6. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Ata N, Güzelkara F. Aural myiasis in an infant. J Craniofac Surg. 2017;28(1):e89-e90. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Jain A, Taneja S. Oral myiasis affecting paediatric patients: a systematic review. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2022;123(3):e32-e6. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Wang Y, Sun Y, Kong W, Wang Y. Aural myiasis: a case report and literature review. Ear Nose Throat J. 2022;101(7):430-2. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Francesconi F, Lupi O. Myiasis. Clin Microbiol Rev. 2012;25(1):79-105. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Karaman E, Samasti M, Saritzali G, Ozdemir S, Halil MC, Isildak H. Otomyiasis by Wohlfahrtia magnifica. J Craniofac Surg. 2009;20(6):2123-4. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Thomas S, Nair P, Hegde K, Kulkarni A. Nasal myiasis with orbital and palatal complications. BMJ Case Rep. 2010;2010:bcr0820103219. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Akduman D, Arslan MO, Gul S. A case of otomyiasis in a child with chronic otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2011;6:116-8. [Crossref] 
 10. Yuca K, Caksen H, Sakin YF, Yuca SA, Kiriş M, Yilmaz H, Cankaya H. Aural myiasis in children and literature review. Tohoku J Exp Med. 2005;206(2):125-30. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Prasanna Kumar S, Ravikumar A, Somu L, Vijaya Prabhu P, Mundakannan Subbaiya Periyasamy Subbaraj R. Tracheostomal myiasis: a case report and review of the literature. Case Rep Otolaryngol. 2011;2011:303510. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Werminghaus P, Hoffmann TK, Mehlhorn H, Bas M. Aural myiasis in a patient with Alzheimer's disease. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008;265(7):851-3. [Crossref]  [PubMed] 
 13. James MT. The Flies That Cause Myiasis in Man. 1st ed. Washington: US Department of Agriculture; 1947. [Crossref] 
 14. Magliulo G, Gagliardi M, D'Amico R. Human aural myiasis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000;122(5):777. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Bayindir T, Cicek MT, Atambay M, Kizilay A. Cutaneous myiasis in a malignant wound of the head and neck region. J Craniofac Surg. 2012;23(1):e19-20. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Jervis-Bardy J, Fitzpatrick N, Masood A, Crossland G, Patel H. Myiasis of the ear: a review with entomological aspects for the otolaryngologist. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015;124(5):345-50. [Crossref]  [PubMed]