ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Basaloid Squamous Cell Carcinoma of the Larynx : Report of Three Cases
Larenksin Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinomu: Üç Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi, 12 (2): 81-84, 2004
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Squamous cell carcinomas constitute the majority of the upper respiratory tract cancers. Basaloid squamous cell carcinoma is a histological variant of squamous cell carcinoma and it mainly affects the upper aerodigestive tract. This tumor is a highly aggressive tumor compared to the squamous cell carcinoma. The mortality rate is high due to a high incidence of early regional and distant metastasis. In this article we present three cases of basaloid squamous cell carcinoma. Two cases developed distant metastases, one of the cases had lung metastasis and the other had regional neck node metastasis.
ÖZET
Üst solunum yolları kaynaklı kanserlerinin çoğu skuamöz hücreli karsinomadır. Basaloid skuamöz hücreli karsinoma (BSHK) skuamöz hücreli karsinomanın (SHK) histolojik ve klinik variantı olarak olusur ve sıklıkla üst solunum yollarında görülür. Konvansiyonel skuamöz hücreli karsinoma göre oldukça agresiv seyreder. Vakaların çoğu lokal rekürrens ve uzak metastaza bağlı olarak kaybedilmektedir. Bu makalede bazaloid skuamöz hücreli karsinoması olan 3 vaka sunulmustur. Bu 3 hastanın iki tanesinde nüks tespit edilmistir. Birinde erken dönemde akciğer metastazı diğerinde ise boyun metaztazı mevcuttu.