ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Cholesterol Granuloma of the Frontal Sinus: A Case Report
Frontal Sinüste Kolesterol Granülomu: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 17 (1):34-37, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Cholesterol granuloma is a chronic inflammatory process with associated foreign body reaction to hemorrhage-related cholesterol crystals. It is common to see cholesterol granulomas in the mastoid air cells, they are less common in the paranasal sinuses, and uncommon in the frontal sinus. Cholesterol granuloma is thought to be due to an interruption to normal aeration with impaired lymphatic drainage, resulting in a closed cavity where it may form. These expanding cysts cause bone destruction and compression of the surrounding structures that lead to clinical symptoms. Diagnosis and management of cholesterol granuloma cysts can be challenging. Magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomographic (CT) scans are usually diagnostic. The physiopathology and behaviour of cholesterol granulomas are discussed on the basis of radiological findings and pathological results.
ÖZET
Kolesterol granulomu hemorajiye sekonder oluşan kolesterol kristalleriyle ilişkili yabancı cisim reaksiyonu sonucu meydana gelen kronik inflamatuar bir proçestir. Sıklıkla mastoid hücrelerde görülen kolesterol granülomu daha az sıklıkta paranazal sinüs ve nadir olarak frontal sinüste görülebilir. Kolesterol granulomunun paranazal sinüslerde , sinüsün tıkanması ile beraber normal havalanmanın kesintiye uğraması ve lenfatik drenaj yetmezliği sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Klinik semptomlar genişlemiş olan bu kistlerin çevreledikleri yapılara baskı yapması veya kemik destrüksiyonuna yol açması sonrasında ortaya çıkar. Kolesterol granulomu kistlerinin tanı ve tedavisi zor olabilir. Tanıda genellikle Magnetic resonance imaging (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılmaktadır. Kolesterol granulomunun fizyopatolojisi ve davranışı, radyolojik ve patolojik bulgular eşliğinde tartışıldı.