ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

GIANT CELL GRANULOMA OF THE MAXILLARY SINUS: THE IMPORTANCE OF PERIODONTAL DISEASE
MAKSILLER SINÜS DEV HÜCRELI GRANÜLOMU: PERIODONTAL HASTALıĞıN ÖNEMI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 52-54, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Giant cell tumours are usually found in the epiphysial regions of long bones. Clinical, histopathologic and radiographic presentation of a patient with giant cell granuloma of the maxillary sinus, resorption between the tumoral tissue and the tooth root and the therapeutical approach are presented. The importance of early identification and treatment of periodontal disease is expressed
ÖZET
Dev hücreli tümörler genellikle uzun kemiklerin epifiz bölgelerinde gelişirler. Bu yazıda maksiller sinüste dev hücreli granülomu olan bir hastanın klinik, histolojik ve radyolojik bulguları, tümör dokusu ile diş kökünün ilişkisi ve tedavi yaklaşımımız sunulmuştur. Vaka nedeniyle periodontal hastalığın erken tanı ve tedavisinin önemi vurgulanmıştır