ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

HYPERBARIC OXYGEN THERAPY FOR RADIONECROSIS
RADYOTERAPI SONUCU OLUŞAN DOKU NEKROZUNDA HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVISI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 58-62, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Radiation therapy, which is commonly used in head and neck cancer, has a risk of serious complication as radionecrosis. Reconstruction with graft or local flap does not yield satisfactory outcomes in tissue defects, resulted from radionecrosis because of decreased vascularity. Hyperbaric oxygen which has been used with a large number of indications recently, helps tissue regeneration by stimulating fibroblast replication, increasing neovascularisation and improving bactericide effects of white blood cells. In this study, clinical data of hyperbaric oxygen therapy in a case who has a wide tissue necrosis, resulted from radiation therapy of the head and neck region and involving anterior portion of the thyroid cartilage, the strap muscles, the subcutan soft tissue and the skin has been presented and related literatures were reviewed. Tissue necrosis, resulted from radionecrosis was seen to be closed without surgical intervention with hyperbaric oxygen therapy which was applied 2 hours and 2.5 atmosphere daily for three weeks.
ÖZET
Baş boyun tümörlerinin tedavisinde sıklıkla kullanılan radyoterapi, radyonekroz gibi önemli bir komplikasyon riskine sahiptir. Radyonekroz sonucu gelişen doku defektlerinde kanlanma yetersiz olduğundan lokal flep veya greftlerle yapılan doku onarımları ile elde edilen sonuçlar da tatminkar olmayabilir. Son yıllarda kullanım alanları giderek artan hiperbarik oksijen tedavisi, iskemik dokularda fibroblastların çoğalmasını hızlandırarak, lökositlerin bakterisit etkisini, kollajen ve yeni damar oluşumunu artırarak doku iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada nazofarenks kanseri nedeniyle baş boyuna eksternal radyoterapi uygulanmış bir olguda gelişen ve tiroid kıkırdağın anterior yüzünü, strep kasları, cilt altı yumuşak dokuları ve cildi tutan geniş bir doku nekrozunda hiperbarik oksijen uygulaması ile ilgili bilgiler ve literatür gözden geçirilerek sunulmuştur. Üç hafta boyunca günde 2 saat ve 2.5 atmosfer basınçta uygulanan hiperbarik oksijen tedavisi ile ilave bir cerrahi tedaviye gerek kalmadan ve fonksiyon kaybı olmadan radyasyona bağlı doku defektinin kapandığı gözlenmiştir.