ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

INTRAMUSCULAR STREPTOMYCIN TREATMENT IN BILATERAL MENIERE\'S DISEASE
BİLATERAL MENİERE HASTALıĞıNDA İNTRAMUSKULER STREPTOMİSİN TEDAVİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 149-151
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Streptomycin is a toxic to the vestibular structures, before it affects the coclear structures. Streptomycin has been used for control of incapacitating vertigo in a patient with bilateral meniere\'s disease. A patient with bilateral meniere\'s disease is presented in which intramuscular Streptomycın has been used for control of intractable vertigo. Literatures are reviewed and discussed.
ÖZET
Streptomisinin toksik etkisi vestibüler yapılara, cochlear yapılardan daha erken ortaya çıkar. Bu özelliğinden faydalanarak streptomisin bilateral meniere hastalarında tedaviye cevap vermeyen vertigonun kontrolünde kullanılmıştır. Medikal tedaviye cevap vermeyen ve intramüsküler streptomisin tedavisi ile kontrol altına alınan bir bilateral meniere hastası sunuldu. Literatür bilgileri gözden geçirilerek tartışıldı.