ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

ISOLATED ASPERGILLOSIS OF THE SPHENOID SINUS
SFENOİD SİNÜSTE İZOLE ASPERGİLLOSİS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 162-165
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Aspergillosis is the most common aetiologic factor in paranasal sinus fungal infections. Aspergillosis was increasingly reported in recent years. Aspergillosis most frequently seen in maxillary sinuses. It rarely involved sphenoid sinuses. Till now, totally 21 cases of isolated aspergillosis in sphenoid sinus had been reported in. literature, in our article, we repon a case of an isolated aspergillosis in sphenoid sinus which is treated with functional endoscopic sinus surgery. Literature is reviewed and discussed
ÖZET
Aspergillosis, paranasal sinüs fungal enfeksiyonlarından sorumlu en sık görülen etyolojik faktördür. Aspergillosis son zamanlarda gittikçe artan sayıda yayınlanmaktadır. Aspergillosis en sık maksiler sinüste görülür. Sfenoid sinüsü nadiren tutar. Sfenoid sinüste izole aspergillosis, literatürde toplam 21 olguda bildirilmiştir. Bizim makalamezide fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile tedavi edilmiş, sfenoid sinüste izole aspergillosis olgusu sunuldu. Literatür gözden geçirildi ve tartışıldı.