ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

NASOPHARYNGEAL EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA
NAZOFARENGEAL EMBRIYONEL RABDOMYOSARKOM
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 44-47, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Rhadomyosarcoma is the most common sarcoma in childhood and most frequently involves head and neck area. In this study, a 5 year-old male patient referred with the diagnosis of \"nasal foreign body\" is presented. Physical examination, audiologycal and radiological investigations and biopsy revealed embryonal form rhabdomyosarcoma of nasopharyngeal site with rapid progression. The case is classified as \"Group III\" according to \"First and Second Intergroup Rhabdomyosarcoma Studies\" and operated with combined transnasally and transpalatally approach palliatively. In spite of postsurgical radiotherapy and chemotherapy the case died five months after surgery. The diagnosis, treatment and results are presented with literature summary.
ÖZET
Rabdomyosarkom çocukluk çağında en yaygın görülen yumuşlak doku sarkomudur ve en sık başl-boyun bölgesini tutar. Bu makalede \" burunda yabancı cisim\" ön tanısı ile hastanemize sevk edilen ve fizik muayene, odyolojik incelemeler, radyolojik tetkikler ve biyopsi sonrası nazofarengeal yerleşlimli embriyonel rabdomyosarkom tanısı alan, izlem sırasında çok hızlı klinik ilerleme gösteren 5 yaşlında bir erkek çocuk hasta sunulmaktadır. Olgu, \" First and Second Intergroup Rhabdomyosarcoma Studies\" sınıflamasına göre \"grup III\" kabul edilmişltir. Palyatif amaçlı transnazal ve transpalatal kombine yaklaşlımla yapılan operasyon sonrası radyoterapi ve kemoterapi başllanmışl, ancak hasta 5. ayda kaybedilmişltir. Olgunun tanısı ile, tedavi ve sonuçları literatür bilgileri de derlenerek sunulmuşltur.