ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Salivary Duct Carcinoma of the Maxillofacial Region: A Case Report
Maksillofasyal Bölgenin Tükürük Bezi Duktus Karsinomu: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 15 (3):147-150, 2007
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Salivary duct carcinoma is a rare salivary gland tumor that has an agressive behavior. This tumour shows early distant metastases and regional recurrence. A 61 years old male attended our clinic with pain and slowly enlarging mass in his right cheek. After magnetic resonance imagining and computed tomography, fine needle aspiration biopsy was performed and it was reported as a uncertain malignant tumour. Under general anesthesia, excision of the mass was performed. Histopathologic diagnosis was “High-grade salivary duct carcinoma”. No distant metastases were detected. Radiotherapy was given. 10 months after surgical removal, the patient is disease free.
ÖZET
Tükürük bezi duktus karsinomu nadir görülen, oldukça agresif bir klinik seyir gösteren, erken ve uzak metastaz, lokal rekürens gösteren tükürük bezi tümörüdür. 61 yaşında erkek hasta sağ yanakta ağrı ve yavaş büyüyen şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Manyetik rezonans ve tomografik tetkikler sonrasında yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi malignite yönünden şüpheli olarak değerlendirilen hastaya genel anestezi altında kitle eksizyonu yapıldı. Histopatolojik olarak “Yüksek grade’li tükürük bezi duktus karsinomu” tanısı alan , uzak tarama tetkiklerinde metastaz saptanmayan hastaya postoperatif radyoterapi verildi. Cerrahiden sonraki 10.ay takiplerinde nüks, metastaz saptanmadı.