ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Syringocystadenoma Papilliferum: Case Report
Siringokistadenoma Papilliferum
KBB ve BBC Dergisi 20 (2):102-4, 2012
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Syringocystadenoma papilliferum is a slow growing, rare, benign, adnexial tumor. It frequently arises on scalp and face, in head and neck region. Syringocystadenoma papilliferum can be misdiagnosed which leads to mistreatment and diagnostic delay. Total surgical excision is the preferred treatment method due to risk of malignant degeneration. In this report, we presented syringocystadenoma papilliferum located on trunk which is rare and can be a diagnostic challenge with different clinical types, in light of literature.
ÖZET
Siringokistadenoma papilliferum yavaş büyüyen, nadir görülen iyi huylu bir adneksiyel tümördür. Sıklıkla baş boyun bölgesinde saçlı deri ve yüzde görülür. Siringokistadenoma papiliferum bazı deri lezyonlarıyla karışabilir. Bu da yanlış tedavi verilmesine ve tanıda gecikmelere neden olur. Malign dönüşüm riski sebebiyle total cerrahi eksizyon önerilen tedavi şeklidir. Bu çalışmada nadir görülmesi ve farklı klinik tipleri ile tanısal güçlüklere yol açmasından dolayı gövde yerleşimli siringokistadenoma papilliferumu ilgili literatür eşliğinde sunulmuştur.