ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Büyük İkincil Orta Konka ve Bifid Alt Konka Olgusu
A Case of Huge Secondary Middle Turbinate and Bifid Inferior Turbinate
Received Date : 21 Jan 2021
Accepted Date : 17 Mar 2021
Available Online : 24 Mar 2021
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ABD, Bursa, TÜRKİYE bÖzel Esentepe Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bursa, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-80342 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
İkincil orta konka ve bifid alt konka, nazal kavitenin nadir görülen anatomik varyasyonlarıdır. İkincil orta konka, genellikle lateral nazal duvardan kaynaklanır ve çoğunlukla süperomedyal olarak çıkıntı yapar. Bifid alt konka, tek bir kökten kaynaklanır ve çift alt konka ile sonuçlanır. İkincil bir orta konka, bir polip, osteoma veya bir tümör ile kolayca karıştırılabilir. Bifid alt konka, endoskopi sırasında gözden kaçabilir. Bu makalede, büyük ikincil orta konka ve bifid alt konka olgusunu sunuyoruz. İkincil orta konka ve bifid alt konka, nadir görülen anormalliklerdir, ancak endoskopik nazal işlemler sırasında olabilecek komplikasyonları önlemek için tanınmaları son derece önemlidir.
ABSTRACT
Secondary middle turbinate and bifid inferior turbinate are rare anatomical variations of the nasal cavity. Secondary middle turbinate usually originates from the lateral nasal wall and usually protrudes superomedially. Bifid inferior turbinate originates from a single root and results in double inferior turbinate. A secondary middle turbinate can be easily mistaken for a polyp, an osteoma, or a tumor. The bifid inferior turbinate can be overlooked during endoscopy. In this article, we report a case of huge secondary middle turbinate and bifid inferior turbinate. Secondary middle turbinate and bifid inferior turbinate are rare abnormalities but they are extremely important to recognize in order to avoid potential complications during endoscopic nasal procedures.