ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin resmi yayın organıdır. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanan yerel, süreli ve açık erişimli bir dergidir. Makalelerin değerlendirme ve basım aşamasında yazarlardan ücret talep edilmez. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi ile ilgili alanları içeren güncel ve etik bilgileri, KBB uzmanlarına, branş ile ilişkili bilim insanlarına ve klinisyenlere ulaştırmak amacıyla yayınlanmaktadır.

Dergi, kulak, burun, boğaz, baş boyun hastalıkları ve cerrahisi alanı ve ilişkili bilim dallarında yapılan araştırma türündeki çalışmaları, cerrahi teknikleri, konularında deneyimli yazarların derlemelerini, olgu sunumlarını ve görüntülerini, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, tıbbi kitap değerlendirmeleri, yayınlanan çalışmalarla ilgili okur mektuplarını yayınlamaktadır.

Makaleler sadece derginin internet sayfası olan http://dergi.kbb-bbc.org.tr adresinden kabul edilir. Bu yol dışında dergiye posta, e-posta vb. şekillerde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen yazıların eş zamanlı olarak değerlendirilmesi için başka bir dergiye gönderilmemiş, daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış, ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gereklidir. Yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantının adı, tarihi ve düzenlendiği şehir yazının giriş sayfasında belirtilmelidir.

Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler çift-kör olarak, bağımsız en az 2 (iki) hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygun olması gereklidir. Bu nedenle makalelerin değerlendirilmesinde ve yazım aşamasında, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) ve Committee on Publication Ethics (COPE) standardları dikkate alınmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi’nde yayınlanmış olan makalelerin içeriği yazarların görüşlerini ve yorumlarını yansıtmaktadır. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, editör, yayın kurulu ve yayınevi makalelerde verilen bilgi ve yorumlar için hiç bir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez.

KBB-BBC Dergisi Türkiye Atıf Dizini'nde indekslenmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Adına Sahibi
Dr. Yusuf Kemal KEMALOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editör
Dr. Selim Sermed ERBEK

Yönetim Yeri
Cinnah Cad. Pilot Sok. 1. Basın Sit. B Blok No: 3 Çankaya/Ankara
Telefon: 0 312 440 40 88
Faks: 0 312 442 42 48
Web: www.kbbder.org
E-posta: dergi@kbbder.org

Yayın Türü
Yerel süreli elektronik yayın

Yayın Dili
Türkçe ve İngilizce

Yayımlanma Biçimi 
4 aylık (Nisan, Ağustos, Aralık)

Açık Erişim

İndekslendiği Dizinler
Türkiye Atıf Dizini

ISSN: 1300-6525

Online ISSN: 2149-0880

Basıldığı Yer-Yayınevi
Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș. (Türkiye Klinikleri)
Adres: Türkocağı Cad. No:30 06520 Balgat - Ankara
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks:      +90 312 220 04 70
Web:      www.turkiyeklinikleri.com
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com