ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

KBB-BBC Dergisi, KBB-BBC Derneğinin resmi yayın organıdır ve kulak, burun, boğaz, baş boyun hastalıkları ve cerrahisi alanında yapılan araştırma türündeki çalışmaları, cerrahi teknikleri, konularında deneyimli yazarların derlemelerini, olgu sunumlarını ve görüntülerini, yayınlanan çalışmalarla ilgili okur mektuplarını yayınlar.  Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler çift-kör olarak, bağımsız hakemler tarafından değerlendirilir. KBB-BBC Dergisi, yılda 3 sayı olarak yayımlanan hakemli, yerel ve süreli bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Yazılar sadece derginin internet sayfası olan http://dergi.kbb-bbc.org.tr adresinden kabul edilir. Bu yol dışında dergiye posta, e-posta vb. şekillerde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmaz.  

Gönderilen yazıların eş zamanlı olarak değerlendirilmesi için başka bir dergiye gönderilmemiş, daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış, ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gereklidir. Yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantının adı, tarihi ve düzenlendiği şehir yazının giriş sayfasında belirtilmelidir.

KBB-BBC Dergisi Türkiye Atıf Dizini'nde indekslenmektedir.

 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Adına Sahibi
Dr. Yusuf Kemal KEMALOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editör
Dr. Selim Sermed ERBEK

Yönetim Yeri
Cinnah Cad. Pilot Sok. 1. Basın Sit. B Blok No: 3 Çankaya/Ankara
Telefon: 0 312 440 40 88
Faks: 0 312 442 42 48
Web: www.kbbder.org
E-posta: dergi@kbbder.org

Yayın Türü
Yerel süreli yayın

Yayın Dili
Türkçe ve İngilizce

Yayımlanma Biçimi 
4 aylık

İndekslendiği Dizinler
Türkiye Atıf Dizini

ISSN: 1300-6525

Online ISSN: 2149-0880

Basıldığı Yer-Yayınevi
Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș. (Türkiye Klinikleri)
Adres: Türkocağı Cad. No:30 06520 Balgat - Ankara
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks:      +90 312 220 04 70
Web:      www.turkiyeklinikleri.com
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com