ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
2019 Yılı - 27. Cilt - 3. Sayı
EDİTÖRDEN
 • 1
 • Editörden Sayfalar: 0 - 0 149 kere görüntülendi.

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
 • 6
 • Nazal Septal Cismin Beden Kitle İndeksi ve Nazal Septal Deviasyon Açısına Göre Değerlendirilmesi aKulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bKulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara Şehir Hastanesi, cKulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, dRadyoloji Kliniği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, TÜRKİYE DOI: 10.24179/kbbbbc.2019-71511 Sayfalar: 119 - 124 269 kere görüntülendi.


 • 8
 • Parotis Bezi Tümörlerinde “Benign” ve “Malign” Ayırıcı Tanısında İnflamatuar Parametrelerin Değeri aKulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, TÜRKİYE bKulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Of Devlet Hastanesi, Trabzon, TÜRKİYE cKulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, dPatoloji Kliniği, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, TÜRKİYE DOI: 10.24179/kbbbbc.2019-71711 Sayfalar: 131 - 136 231 kere görüntülendi.

DERLEMELER
 • 9
 • Globus Farengeus: Etiyoloji, Tanı ve Tedavisi aDil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bKulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE DOI: 10.24179/kbbbbc.2019-71311 Sayfalar: 137 - 148 670 kere görüntülendi.

OLGU SUNUMLARI
 • 10
 • Kronik Otitis Medianın Ciddi ve Nadir Komplikasyonu Olrak Serebellar Apse aKulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, bBeyin ve Sinir Cerrahisi ABD, cEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın, TÜRKİYE DOI: 10.24179/kbbbbc.2019-66575 Sayfalar: 149 - 153 316 kere görüntülendi.

 • 11
 • Pai Sendromu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması aDepartment of Otorhinolaryngology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY bClinic of Otorhinolaryngology, Çankırı State Hospital, Çankırı, TURKEY DOI: 10.24179/kbbbbc.2019-64929 Sayfalar: 154 - 158 600 kere görüntülendi.