ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir içeriği yayıncıların önceden yazılı izni olmaksızın tümüyle veya kısmen kopyalanamaz, çevrilemez, herhangi bir bilgi erişim sisteminde depolanamaz veya herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer) aktarılamaz veya dağıtılamaz. Bilimsel amaçla (referans verilerek) özet verilebilir ve alıntı yapılabilir. Yazarlar makalelerinden, makalelerin içinde yer alan şekillerden ve resimlerden sorumludur ve firmalar reklamlarından sorumludur.

YAYIMLAMA-DAĞITMA
Ortadoğu Ad. Pres.&Publ. Co.
Turkocagi Cad. No: 30 Balgat
Ankara/TURKİYE
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
e-mail: info@turkiyeklinikleri.com