ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Oral Kavitede Kitle Nedeni Olarak Brown Tümör
Brown Tumor as a Cause of Mass in the Oral Cavity
Received Date : 20 Dec 2020
Accepted Date : 05 Jan 2021
Available Online : 23 Mar 2021
aKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Kahramanmaraş, TÜRKİYE bErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Kayseri, TÜRKİYE cBingöl Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Bingöl, TÜRKİYE dErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Kayseri, TÜRKİYE eMuş Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Muş, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-80717 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Brown tümör (osteitis fibroza sistika), hiperparatiroidiye bağlı anormal kemik metabolizması sonucu oluşan nonneoplastik lezyonlardır. Sıklıkla sekonder hiperparatiroidiye eşlik etmektedir, primer hiperparatiroidili hastalarda daha nadir görülmektedir. Brown tümör sıklıkla kostalar, klavikula ve pelviste görülmekle birlikte maksillofasiyal kemikler dâhil iskelet sistemindeki her kemiği tutabilir. Çene bölgesinde mandibula maksilladan daha sık tutulmaktadır. Klinik olarak düzgün yüzeyli, yumuşak ve kemik destrüksiyonu yapan lezyonlardır. Bu lezyonlar, klinik ve radyolojik olarak maligniteyi taklit edebilir. Brown tümör tedavisinde hastalığa sebep olan paratiroid bezlerine yönelik cerrahi müdahale konusunda ortak görüş varken, Brown tümöre yönelik müdahale konusunda fikir birliği yoktur. Bu yazıda, oral kavitede kitle lezyonu yapan primer hiperparatiroidiye sekonder gelişen 4 Brown tümörlü olgu ve olgulara yaklaşımımız literatür eşliğinde tartışılmıştır.
ABSTRACT
Brown tumors (osteitis fibrosa cystica) are non-neoplastic lesions caused by abnormal bone metabolism due to hyperparathyroidism. It is often accompanied by secondary hyperparathyroidism, it is more rare to accompany primary hyperparathyroidism. The Brown tumor is often seen in the ribs, clavicle and pelvis, but may involve any bone in the skeletal system, including maxillofacial bones. The mandible is held more frequently than the maxilla in the chin area. They are clinically smooth, soft and bone destructive lesions. These lesions may mimic malignancy clinically and radiologically. While there is a common view of the intervention of the parathyroid glands that cause Brown tumor treatment, there is no consensus regarding the intervention for Brown tumor. In this article, four Brown tumor cases secondary to primary hyperparathyroidism that cause mass lesion in the oral cavity and our approach to cases are discussed in the light of the literature.