ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Ankilozan Spondilitli Hastalarda Ses Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of the Voice Parameters in Patients with Ankylosing Spondylitis
Received Date : 13 Nov 2020
Accepted Date : 10 Feb 2021
Available Online : 23 Mar 2021
aGazi University Health Sciences Institute, Ankara, TURKEY bDepartment of Speech and Language Therapy, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Ankara, TURKEY cDepartment of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY dDepartment of Otolaryngology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-79991 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Ankilozan spondilitli (AS) erişkin hastalarda, ses parametrelerini objektif ve subjektif yöntemlerle belirlemek ve sağlıklı grup ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 42 (21 AS, 21 sağlıklı gönüllü, 18-65 yaş arası) katılımcı dâhil edildi. Katılımcıların, subjektif ses şikâyetini değerlendirmek amacıyla Ses Handikap Endeksi- 10 (SHE-10) kullanıldı. AS’li katılımcıların laringeal bulguları videolaringoskopi kullanılarak belirlendi. Objektif disfoni varlığını değerlendirmek amacıyla maksimum fonasyon süresi ve akustik ses analizi (Praat yazılımı) değerleri kullanıldı. Bulgular: SHE-10’un kesme puanına göre çalışma grubundaki katılımcıların %19’unda subjektif ses şikâyeti belirlendi. AS’li katılımcıların %38,1’inde çeşitli laringeal semptomlar belirlendi, ancak krikoaritenoid eklem tutulumu yoktu. Çalışma grubundaki katılımcıların temel frekans ve pertürbasyon parametreleri istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Çalışmamızda, AS’li katılımcıların subjektif ses şikâyeti oranı daha yüksek olmasına rağmen objektif değerlendirmelerde fark bulunamamıştır. Çalışma, AS ile disfoni arasında ilişki olabileceğini göstermiş olsa da daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
ABSTRACT
Objective: To determine voice parameters in patients with ankylosing spondylitis (AS) by objective and subjective methods and to compare them with the healthy group. Material and Methods: Forty two (21 AS and 21 healthy volunteers, aged 18-65 years old) were included in the study. Participants were evaluated using the Voice Handicap Index-10 (VHI-10) to assess voice complaints. Laryngeal findings of participants with AS were performed by videolaryngoscopy. Maximum phonation time measurements and acoustic voice analysis Praat softwar (version 6.0.36, University of Amsterdam, The Netherlands) were performed to evaluate the presence of objective dysphonia. Results: According to the cut-off score of VHI-10, 19% of the participants in the study group had voice complaints. The prevalence of laryngeal symptoms of participants with AS was %38.1, but there was no cricoarytenoid joint involvement. Fundamental frequency and perturbation parameters of participants in study group were not statistically significant. Conclusion: In present study subjective voice complaints rate of individuals with AS were found to be higher than individuals without AS. There was no significant difference of objective values of the between groups