ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


COVID-19 Pandemisinin Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hacimine Etkisi, Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
Impact of the COVID-19 Pandemic on the Surgical Volume of Otolaryngology: Experience of a Tertiary Referral Center
Received Date : 12 Jan 2021
Accepted Date : 21 Jan 2021
Available Online : 23 Mar 2021
aDepartment of Otorhinolaryngology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-81258 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Koronavirüs hastalığı sonrası döneme hazırlanmak amacıyla pandeminin ilk 6 ayında (2020’de Mart ve Ağustos) kliniğimizdeki Kulak Burun Boğaz (KBB) ameliyat hacmimiz, bir önceki yılın aynı dönemine kıyas edilerek analiz edilmesi hedeflendi. Gereç ve Yöntemler: Cerrahi arşivlerin retrospektif bir incelemesi yapıldı. Analizler, her bir alt bölüm için hem kaba hem de ayrıntılı olarak yapıldı. Bulgular: Toplam 1.586 hasta tespit edildi. 2019 yılının ilk zaman diliminde (Mart-Mayıs) 486 hasta ameliyat edildi ve bu sayı, 2020’nin aynı döneminde 173’e geriledi (%65 azalma). İkinci zaman diliminde (Haziran-Ağustos) bu azalma %39 (573’ten 354’e) idi. En büyük düşüş, pediatrik KBB vakalarında (%75) oldu. Pandeminin 2. 3 ayında ise septorinoplasti grubu dışındaki fonksiyonel ameliyatlarda, cerrahi hacimdeki azalma devam etti. Ancak 2. dönemde baş ve boyun ameliyatları %24 artarken, erken evre tümör sayısındaki azalmaya rağmen ileri evre tümörlerde %59 artış görüldü. Sonuç: Pandeminin ilk dalgasından tüm KBB alt bölümleri etkilenirken, en ağır olarak pediatrik KBB vakaları etkilenmiştir. Pandeminin ilk 3 ayında geciken erken evre baş-boyun tümör başvuruları, ileri evre tümör cerrahisi vakalarının ameliyat sayısında artışa neden olmuştur. Pandemi döneminde KBB hasta kabullerinin ve ameliyatlarının sayısındaki azalmanın akut ve kronik sonuçlarını hafifletmek için ülke çapında bir yönetim stratejisi hazırlanmalıdır.
ABSTRACT
Objective: In order to prepare for the post-coronavirus disease era, the aim of this study was to analyze our surgical volume in otolaryngology (ORL) during the first 6 months of the pandemic compared with the equivalent period of the previous year. Material and Methods: A retrospective review of surgical archives was performed. Analysis was made both gross and in detail for each specific subdivision. Results: A total of 1,586 patients were identified. During the first time period (March-May) in 2019, 486 patients were operated, which declined to 173 in the same period of 2020 (65% reduction). In the second time period (June-August) this reduction was 39% (from 573 to 354 cases). The greatest decline was in pediatric ORL cases (75%). In the second three months of the pandemic, the decrease in surgical volume continued in functional surgeries except in the septorhinoplasty group. However, head and neck surgeries increased by 24% in the second time period and in spite of the decrease in the number of early stage tumors, advanced stage tumors increased 59%. Conclusion: All of the ORL subdivisions were affected in the first wave of the pandemic, with pediatric cases affected most profoundly. The delayed admissions of early stage head and neck tumors in the first 3 months resulted in an increase at the number of operations for advanced stage tumors surgery cases. A nationwide management strategy should be prepared to alleviate the acute and chronic consequences of the reduction in the number of ORL patient admissions and operations during the pandemic period.