ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

Kronik Otitis Medianın Ciddi ve Nadir Komplikasyonu Olrak Serebellar Apse
Cerebellar Abscess as a Serious and Uncommon Complication of Chronic Otitis Media
Received Date : 22 Apr 2019
Accepted Date : 11 Sep 2019
Available Online : 10 Oct 2019
aKulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, bBeyin ve Sinir Cerrahisi ABD, cEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-66575 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(3):149-53
ÖZET
Otitis media tedavisinde antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmasıyla, otitis mediaya bağlı gelişen komplikasyonların prevalansı belirgin şekilde azalmıştır. Düşük sosyoekonomik koşullara sahip hasta gruplarında ise nadiren de olsa hâlâ gözlenebilmekte ve özellikle intrakraniyal komplikasyonlar nedeni ile mortalite gözlenebilmektedir. Bu çalışmada, kolesteatomlu kronik otitis mediaya bağlı olarak gelişen serebellar apse komplikasyonu görülen olgunun tedavi ve takip süreci ele alınmıştır.
ABSTRACT
The prevalence of complications associated with otitis media significantly decreased through the common of utilizition antibiotics in the treatment of otitis media. Unfortunately, it is still observed in patients with low socioeconomic conditions, and mortality could be seen due to the intracranial complications. In this case, the treatment and follow-up period of cerebellar abscess due to chronic otitis media with cholesteatoma is controversial.