ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


İzole Tek Taraflı Sağ Alar Kartilaj Aplazisinin Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of an Isolated Unilateral Aplasia of Right Alar Cartilage
Received Date : 23 Nov 2020
Accepted Date : 02 Feb 2021
Available Online : 17 Mar 2021
aDepartment of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY bDepartment of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY cDepartment of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY dDepartment of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-80117 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Alar kartilajlar ve kolumellayı içeren burnun, alt 1/3 kısmının konjenital anomalileri oldukça nadirdir. Alar kartilaj mediyal ve lateral krusları ile kolumellada hipoplazi ve aplazi gibi anomaliler görülebilmektedir. Bu gibi defektler, değişen derecelerde kozmetik ve fonksiyonel sorunlara yol açabilir. Bu çalışmada bir septorinoplasti vakasında karşılaşılan izole sağ alar kartilaj aplazisi ve rekonstrüksiyonu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. Bu çalışmada bu nadir görülen klinik durum karşısında farkındalığı artırmak ve rekonstrüksiyon teknikleri hakkında bir fikir vermeyi amaçladık.
ABSTRACT
Congenital nasal anomalies regarding lower third of the nose including alar cartilages and columella are very rare. Hypoplasia or aplasia of medial and lateral crural cartilages as well as columella may be seen. These defects may result in varying degrees of functional and cosmetic problems. In this study we reported a septorhinoplasty case in which we encountered an isolated congenital aplasia of right alar cartilage. We presented our reconstruction technique and reviewed relative literature data. In this study we aimed to increase the awareness of clinicians about this extremely rare clinical condition and to give an idea for possible reconstruction techniques.