ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Alerjik Rinit Tanısı ve Tedavide Topikal Antihistamin-Steroid Kombinasyonlarının Etkinliği Üzerine Sistematik Derleme
Systematic Review on Allergic Rhinitis the Diagnosis and the Effectiveness of Topical Antihistamine-Steroid Combinations in Treatment
Received Date : 14 Mar 2021
Accepted Date : 24 May 2021
Available Online : 16 Jun 2021
aDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz ABD, İzmir, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-83069 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Alerjik rinit (AR) dünya genelinde yaklaşık 500 milyon kişiyi etkileyen yaygın bir toplumsal sağlık olup, ülkemizde de AR erişkinlerde %23 oranında görülmektedir. Toplumsal yükü olan bu solunum yolu hastalığının etkisi sadece nazal mukozada görülmemektedir. Aynı zamanda astım gibi alt solunum yolu hastalıklarının ortaya çıkmasında veya ağırlaşmasında rol oynamaktadır. Nazal mukozanın diğer hastalıkları lokal alerjik rinit (LAR) ve nonalerjik rinit (NAR) olgularının da benzer etkileri bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü önerilerine göre birincil korunması, patogenez basamaklarının gerçekleşmesinin önlenmesidir. Birincil ve ikincil koruma başarılı olmadığı için üçüncül koruma, farmakoterapi elimizdeki tek seçenek olarak görünmektedir. Mevcut kullanılanlara ek olarak yeni topikal steroid ve antihistamin kombinasyonu, diğer tedavi seçeneklerin kullanıldığında beklentilerin karşılanmadığı AR, LAR ve NAR olgularında önemli bir seçenektir. Gerçekleştirilen sistematik literatür derlemesi verilerine göre uzun dönemli kullanımı, güvenli ve etkin olduğu ortaya konulmuştur. AR tedavisinin hastanın yakınmalarına özgü bireyselleştirilmesi gerekmektedir.
ABSTRACT
Allergic rhinitis (AR) is a common social health affecting approximately 500 million people worldwide, and AR is seen at a rate of 23% in adults in our country. The effect of this respiratory disease, which has a social burden, is not only seen in the nasal mucosa. It also plays a role in the emergence or aggravation of lower respiratory tract diseases such as asthma. Other diseases of the nasal mucosa have similar effects in cases of local allergic rhinitis (LAR) and non-allergic rhinitis (NAR). According to the recommendations of the World Health Organization, its primary protection is to prevent the occurrence of pathogenesis steps. Tertiary prevention, pharmacotherapy seems to be the only option available, as primary and secondary prevention are not successful. In addition to the existing ones, the new topical combination of steroid and antihistamine is an important option in AR, LAR and NAR cases where expectations are not met when other treatment options are used. According to the systematic literature review data, it has been shown that its long-term use is safe and effective. AR treatment needs to be individualized specific to the patient’s symptoms.