ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Açık Kavite Mastoidektomi Yapılan Hastalarda Obliterasyon Yapılanlar ile Yapılmayanlar Arasında İyileşme Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Recovery Results of Patients Who Underwent Canal Wall-Down Mastoidectomy with or Without Obliteration
Received Date : 01 Feb 2019
Accepted Date : 18 Mar 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-65130 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(1):14-21
ÖZET
Amaç: Açık teknik mastoidektomi yapılan hastalarda, kavite obliterasyonu yapılanlarla yapılmayanların iyileşme sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Kolesteatomlu kronik otitis media nedeni ile açık kavite mastoidektomi yapılan hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba kıkırdak ve temporal fasiya ile kavite obliterasyonu yapılır iken, ikinci gruba obliterasyon yapılmadı. Çalışmaya 65 hasta alındı. Ancak takibe gelmeyenler nedeniyle çalışma 54 hasta ile tamamlandı. Obliterasyon yapılan grupta 24, diğer grupta 30 hasta bulunmakta idi. Ameliyat öncesi işitme eşikleri kaydedilen hastaların ameliyat sonrası testleri bir ve altıncı ayda yapıldı. Muayene bulguları kaydedildi. Kavite hacimleri ölçüldü ve karşılaştırıldı. İstatistiki anlamlılık için p<0,05 kabul edildi. Bulgular: Birinci grupta ortalama saf ses işitme eşiği ve hava-kemik açıklığı (HKA) değeri postoperatif altıncı ayda sırasıyla 51,8 ve 26,1 dB bulunur iken, ikinci grupta 50,4 ve 24,6 dB bulundu. Birinci grupta ortalama 5,2, ikinci grupta beş haftada kuru kulak elde edilirken; birinci grupta 6,45, ikinci grupta ise 6,33 haftada epitelizasyon tamamlandı. Birinci grupta birinci ayda kavite hacmi 1,91 ve altıncı ayda 1,65 mL bulunur iken, ikinci grupta 1,93 ve 1,66 ml bulundu. Sonuç: İki grup arasında postoperatif işitme eşikleri, kuru kulak elde etme ve epitelizasyonun tamamlanma süreleri, kavite hacimleri açısından istatistiki olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
ABSTRACT
Objective: To compare the results of canal wall-down mastoidectomy with or without obliteration. Material and Methods: Patients who underwent canal wall-down mastoidectomy were divided into two groups. Obliteration with cartilage graft and temporal fasica was made in the first group and not made in the second. The study started with 65 patients but was terminated with 54 patients because of patients’ non-attendance. There were 24 and 30 patients in obliteration and non-obliteration groups respectively. Preoperative hearing thresholds were recorded and postoperative tests were made 1 and 6 months after the operation. Also examination findings and cavity volumes were recorded and compared. p value <0.05 was considered statistically significant. Results: The average value of pure tone hearing thresholds and air-bone gaps in the 6th month were 51.8 and 26.1 dB in the first group and 50.4 and 24.6 dB in the second. Time of getting dry ear was 5.2 weeks in the first group and 5 weeks in the second. Completion time of epitelization was 6.45 weeks in the first group and 6.33 weeks in the second. Value of cavity volume was 1.91 and 1.65 mL in the first and sixth month in the first group and 1.93 and 1.66 mL in the second. No significant scanning difference was found. Conclusion: No significant difference was found when compared two groups for the postoperative hearing thresholds, time of getting dry ear and completion of epitelisation and cavity volumes.