ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Secondary Lingual Tuberculosis Resembling Lingual Cancer with Lung Metastasis: Case Report
Akciğer Metastazı Olan Dil Kanserini Taklit Eden Sekonder Lingual Tüberküloz: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 15 (2):99-102, 2007
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Tuberculosis of the tongue is a rare condition that is usually associated with pulmonary tuberculosis. We present a case of secondary lingual tuberculosis in a 51-year-old man, heavy cigarette smoker and alcoholic who had disseminated lesions in lungs and had ulcera-tion and infiltration of the tongue. Treatment with antibiotics was ineffective. He was admitted to the otolaryngology department because of suspicion of the tongue cancer. Although lingual dorsum is not a frequent localization for the lingual cancer, painful, necrotic, granu-lar, friable and ulcerative nature of the lesion made lingual cancer to be taken into account in the differantial diagnosis. The clinical manifestations, diagnosis and the response to the antituberculosis treatment are considered with the literature review.
ÖZET
Dil tüberkülozu genellikle pulmoner tüberküloz ile birlikte görülen nadir bir klinik durumdur. Bu yazıda ağır sigara içicisi, alkolik ve dilde ülserasyon ve infiltrasyon ile birlikte yaygın pulmoner lezyonları olan 51 yaşında bir erkek hasta rapor edilmiştir. Antibiyotikler ile tedavi yanıtsız kalmıştır. Hasta dil kanserinden şüphe edilerek kulak burun boğaz kliniğine refere edilmiştir. Dil dorsumu lingual kanser için mutat bir yerleşim yeri olmamasına karşın lezyonun ağrılı, nekrotik garnüler, frajil ve ülseratif karekteri dil kanseri şüphesini doğurmuştur. Klinik bulgular, ayırıcı tanı ve antitüberküloz tedaviye cevap hususları literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.