ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

ANALYSIS OF THE NECK MASSES
BOYUN KİTLELERİNİN ANALİZİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2): 143 - 146
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Frequently we see neck masses as the first symptom of most of the diseases. For diagnosis age of patients and localization of the mass are the important criterias. In retrospective evuluation of 116 neck masses; 25% congenital masses. 31 % inflammatory masses and 43% neoplasm were determined. According to age-group; congenital masses found more than inflammatory masses and neoplasms in young adult, on the other hand neoplasms were found majority of masses in older adults. In diagnosis of congenital masses ultrasonography is mostly sufficient enough, but in neoplasms computed tomography, magnetic resonance imaging and fine needle aspiration biopsy are also the supplementary diagnostic tools. Neck masses are the pathological conditions that needs systematically evaluation. When a neck mass is seen, neoplasms in older adults; inflammatory and congenital masses in children and young patients must be considered.
ÖZET
Boyun kitleleri çoğu zaman pek çok hastalığın ilk bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanıya gidilirken yaşa veya kitlenin lokalizasyonuna uygun lezyon tayini yapılabilmektedir. Yüzonaltı boyun kitlesinin retrospektîf değerlendirmesinde, konjenital kitleler %25, enflamatuar kitleler %31, neoplasmalar %43 oranında tespit edilmiştir. Yaş gruplarına bakıldığında genç erişkinlerde konjenital kitleler enflamatuar ve neoplasmlara oranla daha yüksek tespit edilirken, ileri yaş grubunda ise neoplasmlar en yüksek grubu oluşturmaktadır. Tanıya gidilirken konjenital kitlelerde USG çoğu kez yeterli olurken, neoplasmlarda BT, MR ve İİAB kullanılması gerekli yardımcı tanı araçlarıdır. Büyün kitleleri sistematik yaklaşımı gerekli kılan patolojilerdir. Boyunda kitle ile karşılaştırıldığında, ileri yaşlardaki hastalarda neoplazmları, çocuk ve genç hastalarda ise enflamatuar ve konjenital kitleleri düşünmek gerekmektedir.