ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

ANALYSIS OF THE TYPE OF MEATOPLASTY, THE CAVITY VOLUME AND THE HEIGTH OF FACIAL RIDGE AS A CAUSE OF FAILURE OF RADICAL MASTOIDECTOMY
RADİKAL MASTOİDEKTOMİDE BAŞARISIZLIK NEDENİ OLARAK MEATOPLASTİ TİPİ, FASİAL SIRT YÜKSEKLİĞİ VE KAVİTE HACMİNİN ANALİZİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2): 85 - 90,
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
One of the reluctant in classical radical mastoidectomy is the need of frequent care due to decrea-sed self-cleansing mechanism of the large cavity. Limited dritling of the bone in order w create a small cavity means leaving the deseased cells behnid which makes the expected surgical success less attainable. in the event of a radical mastoidectomy, we apply the technique of obliteration of the cavity with anterior-inferior based fascioperiostal flap after wide mastoidectomy and meatoplasty. The reasons of failure in this technique have been anlysed in 107 patients who have been followed approximately 4.2 years.
ÖZET
Klasik radikal mastoidektomilerde oluşturulan geniş kavitenin kendini temizleme işlevinin azalması ve bu nedenle kavitenin sıkça bakım gerektirmesi bu cerrahinin uygulanmasındaki çekincelerden biri gibi görünmektedir. Kemik turlamasının sınırlı tutularak kavitenin küçük yapılması geride hastalıklı hücrelerin bırakılmasına yol açar ki cerrahiden beklenilen yararı elde etmek güçleşir. Kliniğimizde dış kulak yolu arka duvarının alınmasına karar verdiğimiz tüm olgularda geniş bir radikal mastoidektomi ve meatoplastiyi takiben kavitenin anterior-inferior pediküllü fasyaperiost flebi ile daraltıldığı tekniği uygulamaktayız. Bu çalışmada, bu tekniğin uygulandığı ortalama 4.2 yıl süre ile takibi yapılan 107 olguda başarısızlık nedenleri araştırılmıştır.