ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

ANTİHİSTAMİNİKLER
ANTIHISTAMINES
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 ; 71-74
ÖZET
Antihistaminikler Kulak Burun Boğaz hastalıklarının tedavisinde sık kullanılan ilaç grubudur. Antihistaminikler, histaminle kompetisyona girerek onun etkilerini inhibe etmekte yada ortadan kaldırmaktadır. Klasik antihistaminiklerin etkileri, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri iyi bilinmektedir. Nonsedatif antihistaminiklerin yaygın kullanıldıkları son yıllarda daha iyi incelenmesi ve sık kullanılan bazı ilaçlarla etkileşimi gündeme gelmiştir. Özellikle terfenadin ve astemizolün yüksek dozda verilmesi ve bazı ilaçlarla etkileşimi sonucu. Önemli kardiyak yan etkiler rapor edilmiştir. Bu ilaçlar farmakolojik etkileri bilinerek kullanıldığı zaman güvenlidir. Halihazırda daha güçlü antihistaminikler ve antihistaminiklerin topikal intranazal kullanımı çalışılmaktadır.