ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Bacteriemia During Septoplasty
Septoplasti Sırasında Bakteriyemi Gelişimi
KBB ve BBC Dergisi, 11 (2): 64-67, 2003
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The study is designed to evaluate incidence of bacteremia during septoplastyprocedure. Fifty patients were included in the study. Preoperative nasal smears and blood cultures as well as perioperative blood cultures were evaluated regarding bacteremia. In the control group, nasal cultures were obtained from forty-four patients without any sinonasal pathology. In nasal cultures S. aureus (8 patients), E. coli (6 patients) and Proteus spp (1 patients) were isolated in addition to polymicrobial flora. No growth was detected in the preoperative blood cultures while in coagulase(-) staphylococcus and alpha-hemolytic streptococcus were isolated in two patients perioperative blood cultures. Bacteremia during septoplasty is rare (4%) but it can be important in patients who are susceptible to complications of bacteremia. Antibiotic prophylaxis seems to be necessary for the patients at risk of infective complications.
ÖZET
Septoplastiye bağlı bakteriyemi gelisiminin saptanması amacıyla septoplasti yapılan elli hastadan preoperatif nazal sürüntü ve kan kültürü ile perioperatif kan kültürleri alınarak incelenmistir. Kontrol grubu olarak nazal patolojisi olmayan 44 kisiden nazal sürüntü kültürü çalısılmıstır. Nazal sürüntü kültürlerinde polimikrobial floranın yanında 8 hastada S. aureus, 6 hastada E. Coli ve 1 hastada Proteus spp. tespit edilmistir. Preoperatif kan kültürlerinde üreme olmazken perioperatif kan kültürlerinde 1 hastada koagülaz negatif stafilokok, 1 hastada alfa hemolitik streptokok izole edilmistir. Yüzde dört (2/50) oranında bakteriyemiye rastlamıs olmamız septoplasti sırasında bakteriyemi gelisiminin nadir fakat riskli hasta grubunda dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu düsündürmektedir. Enfektif komplikasyon gelisme riski bulunan hasta grubunda antibiyotik profilaksinin uygun olacağını düsünmekteyiz.